ông nổi danh như là người khai sáng thể loại tiểu thuyết huyền ảo võ hiệp. Bà huỳnh thục vy […]